„Inflacja bazowa to nasz prawdziwy wróg”. Felieton Tomasza Pruska

0
22

Choć szczyt głównej miary inflacji konsumenckiej (CPI) dopiero przed nami, to zdecydowanie większym zagrożeniem staje się inflacja bazowa, która twardo trzyma się na niepokojąco wysokim poziomie. Właśnie jej zduszenie będzie szalenie trudnym zadaniem, skoro popyt konsumpcyjny jest stale napędzany transferami socjalnymi, szczególnie w roku wyborczym.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-inflacja-bazowa-to-nasz-prawdziwy-wrog-felieton-tomasza-prus,nId,6561155
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu