Zalety i wady handlu CFD

0
969
Zalety i wady handlu CFD

Bardzo popularną i ciekawą formą inwestowania są kontrakty na różnicę (CFD). Handel CFD umożliwia spekulację na zmiany cen aktywów na wielu rynkach finansowych. Celem naszych inwestycji mogą być akcje, indeksy, surowce, waluty czy kryptowaluty, Aby móc handlować na tym rynku, nie musimy fizycznie posiadać interesujących nas aktywów. W artykule przedstawimy, czym są oraz jakie wady i zalety charakteryzują kontrakty na różnicę cenową.

Czym jest CFD?

Jak sama nazwa wskazuje CFD, czyli Kontrakt na Różnicę Cenową, skupia się na osiągnięciu zysku poprzez różnicę w cenie aktywa. Jest to umowa pomiędzy inwestorem a brokerem, która pozwala na spekulację na zmiany cen. Wartość kontraktu odpowiada różnicy między ceną początkową aktywa a ceną, w której inwestor decyduje się zakończyć swoją pozycję. W momencie zamknięcia pozycji, inwestor otrzymuje różnicę jako zysk lub ponosi stratę. Aby prościej opisać co to jest CFD posłużmy się przykładem. Umawiamy się, że daną pozycję kupujemy za X wartości, a po określonym w umowie czasie sprzedamy ją za Y. Jeżeli po tym okresie wartość aktywa będzie niższa niż Y, różnica jest naszym zyskiem, jeżeli więcej niż Y – tracimy, gdyż sprzedaż poza kontraktem przyniosłaby nam większy zysk. CFD umożliwiają zarówno długie (kupno) jak i krótkie (sprzedaż) pozycje, co oznacza, że można zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen aktywów bazowych.

Zalety Handlu CFD

Handlując kontraktami CFD uzyskany zysk, który zwłaszcza przy pozycjach krótkoterminowych jest nieduży. Dlatego bardzo często korzysta się z dźwigni finansowej. Dźwignia pozwala na kontrolowanie większej wartości pozycji niż wynosi kapitał inwestora. Na przykład, przy dźwigni 1:100 za 1000 złotych można kontrolować pozycję o wartości 100 000 złotych. Dzięki zwiększeniu wolumenu dźwignia może wielokrotnie zwiększyć zyski, jednocześnie narażając na ryzyko większej straty.

Oferta kontraktów na różnicę jest bardzo bogata, co umożliwia dostęp do różnorodnych rynków finansowych. Możemy handlować kontraktami na każdy rodzaj aktywa. Można spekulować na zmiany cen akcji największych firm, indeksów giełdowych, surowców, par walutowych czy kryptowalut, mając do wszystkiego dostęp przy pomocy jednej platformy handlowej.

Na pewno jedną z zalet jest brak potrzeby fizycznego posiadania aktywów. Aby grać na różnicę cenową, nie wymaga się posiadania aktywów bazowych. Nie musimy martwić się o przechowywanie surowca czy płynność aktywa. Umawiamy się tylko do wartości ceny i to sama jej wartość jest podmiotem handlu.

Bardzo korzystna jest możliwość spekulacji na spadki cen aktywów bazowych poprzez sprzedaż kontraktów na różnicę cenową. Dzięki temu jest to jeden z instrumentów inwestycyjnych, który pozwala na osiąganie zysków nawet w czasach spadków na rynkach.

Kontrakty CFD pozwalają na handel przez większość dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dlatego możemy szybko reagować na wydarzenia gospodarczo polityczne.

Wady handlu CFD

Jedna z największych wad handlu CFD jest związana z wysokim ryzykiem. Ryzyko to zwiększa się szczególnie przy wykorzystaniu dużej dźwigni finansowej.

Z racji swej natury handel CFD jest obarczony różnymi kosztami, takimi jak spready, prowizje, opłaty za przetrzymanie pozycji, które mogą wpłynąć na rentowność inwestycji. Należy pilnować, aby wszelkie opłaty nie zjadły nam wypracowanego zysku.

Jedna z zalet, jaką jest brak posiadania fizycznego aktywa bazowego, może być również traktowana jako wada. Inwestor nie jest właścicielem fizycznych aktywów, co np. w przypadku akcji oznacza, że nie ma prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu czy otrzymywania dywidend.

Rynki finansowe są złożone, ponieważ na ich wartość oraz wydajność wpływa wiele czynników mikro i makroekonomicznych. Niejednokrotnie rynki są powiązane globalnie, dlatego handel CFD wymaga wiedzy, umiejętności analizy i doświadczenia. Brak odpowiedniej edukacji może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji inwestycyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here